Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/config.inc.php on line 68

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/px000900/www_root/lesportal/index.php on line 7

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/px000900/www_root/lesportal/index.php on line 342

Strict Standards: Non-static method Menu::getLinkIDByName() should not be called statically in /home/px000900/www_root/lesportal/index.php on line 513

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/classes/class.menu.php on line 45

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/classes/class.menu.php on line 45

Strict Standards: Non-static method Menu::getLinkIDByName_aktual() should not be called statically in /home/px000900/www_root/lesportal/index.php on line 514
<br /> <b>Strict Standards</b>: Only variables should be passed by reference in <b>/home/px000900/www_root/lesportal/index.php</b> on line <b>458</b><br /> Legislatíva :: Portál drevárskeho priemyslu a lesného hospodárstva - Lesportal.sk

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/classes/class.language_translator.php on line 60
Prihlasovacie meno:Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/classes/class.language_translator.php on line 60
Heslo:
Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/classes/class.language_translator.php on line 60
Zabudli ste heslo ?

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/classes/class.language_translator.php on line 60
Registrácia uživateľa

facebook
twitter


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/classes/class.language_translator.php on line 60
Vyhľadávanie

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/classes/class.language_translator.php on line 60
Hľadám zamestnanca

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/px000900/www_root/lesportal/shared/classes/class.language_translator.php on line 60
Hľadám zamestnanie

Strict Standards: Non-static method Menu::getHyperLinkTextByID() should not be called statically in /home/px000900/www_root/lesportal/include/permanent_link_left.php on line 4
Legislatíva

Strict Standards: Non-static method Menu::getHyperLinkTextByID() should not be called statically in /home/px000900/www_root/lesportal/include/permanent_link_left.php on line 5
Úrady a inštitúcie

Strict Standards: Non-static method Menu::getHyperLinkTextByID() should not be called statically in /home/px000900/www_root/lesportal/include/permanent_link_left.php on line 6
Zahraniční partneri

Strict Standards: Non-static method Menu::getHyperLinkTextByID() should not be called statically in /home/px000900/www_root/lesportal/include/permanent_link_left.php on line 7
Odborná literatúra

Strict Standards: Non-static method Menu::getHyperLinkTextByID() should not be called statically in /home/px000900/www_root/lesportal/include/permanent_link_left.php on line 8
Podujatia

Legislatíva

 

Legislatíva upravujúca oblasť lesného hospodárstva:

Vyhláška 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií (platná od 01.01.2012)

Vyhláška 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií (platná do 31.12.2011)

Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

Vyhláška 397/2006 Z.z. o lesnej stráži

Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu...

Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a staviebLegislatíva upravujúca oblasť poľovníctva:

Zákon č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Disciplinárny poriadok platný pre všetkých držiteľov poľovného lístkaLegislatíva upravujúca oblasť lesného reprodukčného materiálu:

Vyhláška 501/2010 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

Zákon 49/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Zákon 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti

 

Iné zákony, upravujúce príslušné oblasti:

Zákon 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov

Zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Vyhláška 481/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate