Prihlasovacie meno:


Heslo:Zabudli ste heslo ? Registrácia uživateľa

facebook
twitter

Vyhľadávanie
Hľadám zamestnanca Hľadám zamestnanie Legislatíva Úrady a inštitúcie Zahraniční partneri Odborná literatúra Podujatia

Všeobecné obchodné a registračné podmienky

Všeobecné obchodné a registračné podmienky spoločnosti
FORESTAL, s.r.o. pre systém www.LesPortal.sk

 

Spoločnosť FORESTAL, s.r.o., so sídlom: Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce, IČO: 46454039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28831/V, ktorá je prevádzkovateľom internetového portálu www.LesPortal.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné a registračné podmienky (ďalej len „VORP“) systému www.LesPortal.sk.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov


1. Prevádzkovateľ portálu LesPortal.sk je spoločnosť FORESTAL, s.r.o., so sídlom: Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce, IČO: 46454039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28831/V.

 

2. Portál je internetová stránka LesPortal.sk

 

3. Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli a vyjadrí súhlas s Všeobecnými obchodnými a registračnými podmienkami portálu.

 

4. Dopyt je časovo obmedzený dopyt po tovare alebo službe uverejnený klientom na portáli. Dopyt obsahuje najmä identifikačné údaje zadávateľa dopytu, popis a opis plnenia.

 

5. Ponuka je časovo obmedzená ponuka tovaru alebo služby uverejnená klientom na portáli. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje zadávateľa ponuky, popis a opis plnenia.

 

5. Súkromná inzercia je ponuka alebo dopyt po tovare alebo službe uverejnený fyzickou osobou, nie za účelom dosiahnutia zisku. Súkromný inzerát obsahuje najmä identifikačné údaje zadávateľa, popis a opis plnenia.

 

6. VORP sú tieto Všeobecné obchodné a registračné podmienky spoločnosti FORESTAL, s.r.o. pri poskytovaní služieb prostredníctvom tejto internetovej stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti strán, pričom VORP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na stránke www.lesportal.sk, v sekcii „Všeobecné obchodné a registračné podmienky“.

Článok II
Práva a povinnosti užívateľov portálu


Každý užívateľ portálu má právo na bezplatnú registráciu a bezplatné zadanie dopytu alebo ponuky, ak sa predmet jeho podnikateľskej činnosti a zadaná ponuka a dopyt týka oblasti drevárskeho priemyslu a lesného hospodárstva.  Užívateľ sa zaväzuje pri využívaní portálu dodržiavať dobré mravy.

Článok III
Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu


Spoločnosť FORESTAL, s.r.o. prevádzkuje internetový portál www.LesPortal.sk, kde poskytuje internetové služby v nasledujúcom rozsahu:

Fyzické a právnické osoby majú možnosť zaregistrovať sa na internetovej stránke www.lesportal.sk a následne zverejniť informácie o svojich ponúkaných produktoch a službách, zverejniť svoje kontaktné informácie a pridávať ponuku svojich produktov, služieb a zamestnania, zadávať dopyt po požadovaných produktoch, službách a prácach ako aj pridávať inzeráty. Tieto služby sú prevádzkovateľom portálu poskytované bezplatne.

Za poplatok sú poskytované doplnkové a reklamné služby, ktorých cenník bude zaslaný užívateľovi na základe jeho žiadosti.

Prevádzkovateľ portálu vyvíja reklamné aktivity za účelom propagácie a zviditeľnenia portálu, čím sa snaží zvýšiť návštevnosť portálu, a týmto spôsobom podporiť rozvoj podnikateľských činností zaregistrovaných užívateľov. Poskytuje užívateľom možnosť zvýšiť svoje šance na rozvoj svojich obchodných činností, podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť samostatných podnikateľov, malých a stredných firiem a tak umožniť návštevníkom portálu vyťažiť na poli drevárskeho a lesníckeho priemyslu čo najviac.

 

Prevádzkovateľ portálu má právo odmietnuť alebo zmazať registráciu užívateľa, ak sa oblasť jeho činnosti netýka oblasti drevárskeho priemyslu a lesného hospodárstva alebo užívateľ porušuje dobré mravy.

 

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť alebo zmazať ponuku, dopyt, inzerát, ponuku alebo dopyt po práci, ak zverejnená ponuka, dopyt, inzerát, ponuka alebo dopyt po práci nesúvisí s oblasťou drevárskeho priemyslu a lesného hospodárstva alebo zverejnená ponuka, dopyt, inzerát, ponuka alebo dopyt po práci porušuje dobré mravy.

Článok IV
Záverečné ustanovenia


Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za technické problémy, ktoré by mohli zapríčiniť nefunkčnosť alebo výpadky funkčnosti stránky a ani za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch na stránke.

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Všeobecné obchodné a registračné podmienky.