Prihlasovacie meno:


Heslo:Zabudli ste heslo ? Registrácia uživateľa

facebook
twitter

Vyhľadávanie
Hľadám zamestnanca Hľadám zamestnanie Legislatíva Úrady a inštitúcie Zahraniční partneri Odborná literatúra Podujatia

Úrady a inštitúcie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na svojej stránke ministerstvo zverejňuje správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

 

Krajské lesné úrady:

KRAJSKÝ LESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

PEKNÁ CESTA 19
831 52 BRATISLAVA

02/44873590

KRAJSKÝ LESNÝ ÚRAD TRNAVA

DOLNÉ BAŠTY 2
917 01 TRNAVA

033/5569932

KRAJSKÝ LESNÝ ÚRAD V TRENČÍNE

NÁMESTIE SV.ANNY 7
911 01 TRENČÍN

032/6582339

KRAJSKÝ LESNÝ ÚRAD V NITRE

ŠTEFÁNIKOVA 88
949 01 NITRA

037/6549329

KRAJSKÝ LESNÝ ÚRAD V ŽILINE

ANDREJA KMEŤA 17
010 01 ŽILINA

041/5117400

KRAJSKY LESNÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI

NÁM. ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1
975 41 BANSKA BYSTRICA

048/4306360

KRAJSKÝ LESNÝ ÚRAD V KOŠICIACH

POPRADSKÁ 78
040 11 KOŠICE

055/6445106

KRAJSKÝ LESNÝ ÚRAD V PREŠOVE

NAMESTIE MIERU 2
080 01 PREŠOV

051/7711136

 

Obvodné lesné úrady:

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD VO VEĽKOM KRTÍŠI
I. MADÁCHA 2
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ   
Tel.: 047/4831238

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V LUČENCI
NÁMESTIE REPUBLIKY 26
984 01 LUČENEC   
Tel.: 047/4333727

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V BREZNE
RÁZUSOVA 40
977 01 BREZNO   
Tel.: 048/6115681

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI
SKUTECKÉHO 19
974 01 BANSKÁ BYSTRICA   
Tel.: 048/4712915

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V PRIEVIDZI
MARIÁNSKA
971 01 PRIEVIDZA   
Tel.: 046/5424162

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V ŽARNOVICI
BYSTRICKÁ 53
966 81 ŽARNOVICA   
Tel.: 045/6838144

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V ZVOLENE
ŠTUDENTSKÁ 12
960 01 ZVOLEN   
Tel.: 045/5323175

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V NOVOM MESTE NAD VÁHOM
HVIEZDOSLAVOVA 36
951 41 NOVE MESTO NAD VAHOM   

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V NITRE
ŠTEFÁNIKOVA 88
949 01 NITRA   
Tel.: 037/6523126

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V NOVÝCH ZÁMKOCH
SVÄTOPLUKOVA 1
949 01 NOVÉ ZÁMKY   
Tel.: 035/6428006

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V LEVICIACH
DOPRAVNÁ 14
934 03 LEVICE   
Tel.: 036/6312628

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA
KORZO BÉLU BARTÓKA 789/3
929 01 DUNAJSKÁ STREDA   
Tel.: 031/5522141

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD TRNAVA
DOLNÉ BAŠTY 2
917 01 TRNAVA   

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V TRENČÍNE
NÁMESTIE SV. ANNE 7
911 01 TRENČÍN   
Tel.: 032/6582339

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD SENICA
HOLLÉHO 750
905 44 SENICA   
Tel.: 034/6512874

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V RIMAVSKEJ SOBOTE
HOSTINSKÉHO 4
562 28 RIMAVSKÁ SOBOTA   
Tel.: 045/5622867

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD VO VRANOVE NAD TOPĽOU
NÁMESTIE SLOBODY 5
093 01 VRANOV NAD TOPĽOU   
Tel.: 057/4464905

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V STROPKOVE
ŠPORTOVA 2
091 01 STROPKOV   
Tel.: 054/7428451

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V BARDEJOVE
DLHÝ RAD 16
085 01 BARDEJOV   
Tel.: 054/4710353

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V PREŠOVE
NÁMESTIE MIERU 2
080 01 PREŠOV   
Tel.: 051/7724379

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V MICHALOVCIACH
SAMA CHALÚPKU 18
071 01 MICHALOVCE   
Tel.: 056/6441059

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V SNINE
PARTIZÁNSKA 1057
069 45 SNINA   
Tel.: 057/7602318

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V HUMENNOM
KUKORELLIHO 1
066 01 HUMENNÉ   
Tel.: 057/7704204

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V KEŽMARKU
DR. ALEXANDRA 61
060 01 KEŽMAROK   
Tel.: 052/4513204, 052/4513204

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V POPRADE
PARTIZÁNSKA 690/87
058 01 POPRAD   
Tel.: 052/7722158

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V GELNICI
HLAVNÁ 1
056 01 GELNICA   
Tel.: 053/4812310

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
ŠREFANIKOVO NÁMESTIE
052 80 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1   
Tel.: 053/4421389

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V REVÚCEJ
KOMENSKÉHO 1237/40
050 01 REVÚCA   
Tel.: 058/4422012

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V ROŽŇAVE
ŠAFARIKOVA 71
047 01 ROŽŇAVA   
Tel.: 058/7343949

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V KOŠICIACH
POPRADSKÁ 78
040 11 KOŠICE   
Tel.: 055/6421147

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V MARTINE
P. MUDROŇOVA 45
038 01 MARTIN   
Tel.: 043/4131331

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V RUŽOMBERKU
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU
034 01 RUZOMBEROK   
Tel.: 041/22737, 041/20772

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
KOLLÁROVA 2
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ   
Tel.: 044/55276462

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V DOLNOM KUBÍNE
NÁMESTIE SLOBODY 1
026 01 DOLNÝ KUBÍN   
Tel.: 043/5863371

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V ČADCI
PALÁRIKOVA 95
022 01 ČADCA   
Tel.: 041/4334790

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V POVAŽSKEJ BYSTRICI
CENTRUM 1/1
017 01 POVAZSKÁ BYSTRICA   
Tel.: 042/4322724

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V ŽILINE
ANDREJA KMEŤA 17
010 01 ŽILINA   
Tel.: 041/5112507

 

Štátne lesy:

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PODNIK GENERÁLNE RIADITEĽSTVO
NÁMESTIE SNP 8
975 66 BANSKÁ BYSTRICA   
Tel.: 048 / 4344 111

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD HNÚŠŤA
981 01 HNÚŠŤA   
Tel.: 041/5423352, 041/5423353, 041/5423689

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD RIMAVSKÁ SOBOTA
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA   
Tel.: 047/ 563 4940

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD BEŇUŠ
976 64 BEŇUŠ   
Tel.: 048/6198829, 048/ 619 8125

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD SLOVENSKÁ ĽUPČA
976 52 SLOVENSKÁ ĽUPČA   
Tel.: 048/4187453, 048/4187295-6

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD ČIERNY BALOG
976 52 ČIERNY BALOG   
Tel.: 048/6191608, 048/6191716, 048/6191326

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD PRIEVIDZA
SVENIHO 10
971 53 PRIEVIDZA   
Tel.: 046/5422529, 046/5422607-8m 046/ 542 2607

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD ŽARNOVICA
ŽELEZNIČNÁ 5
966 81 ŽARNOVICA   
Tel.: 045/6812362, 045/6812351-2

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD KRUPINA
963 21 KRUPINA   
Tel.: 045/5511508, 045/5511326

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD KRIVÁŇ
962 04 KRIVÁŇ   
Tel.: 045/5469459m 045/5469435, 045/ 5243201

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD TOPOĽČIANKY
PARKOVA 7
951 93 TOPOĽČIANKY   
Tel.: 037/6403424

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD PALÁRIKOVO
REMESELNÍCKA 48
941 11 PALÁRIKOVO   
Tel.: 035/ 6921811, 035/649 3232

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
KOHÁRYHO 2
934 01 LEVICE 1   
Tel.: 036/6312426, 036/6312136-9, 036/ 635 06 11

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD SMOLENICE
TRNAVSKÁ CESTA 12
919 04 SMOLENICE   
Tel.: 033/5926111

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD TRENČÍN
HODŽOVA 39
911 01 TRENČÍN 1   
Tel.: 032/7434549, 032/7434863-4, 032/ 743 48 63

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD ŠAŠTÍN - STRÁŽE
U RYBNÍKA 1301
908 41 ŠAŠTÍN STRÁŽE   
Tel.: 034/6909561

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD VRANOV NAD TOPĽOU
093 03 VRANOV NAD TOPĽOU   
Tel.: 057/4423772, 057/4423769,057/4425212

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD BARDEJOV
085 63 BARDEJOV   
Tel.: 054/4748883, 054/4724363, 054/ 4722407

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD PREŠOV
OBRANCOV MIERU 6
080 01 PREŠOV 1   
Tel.: 051/7711657, 051/7716061, 051/ 74 64 765

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD SOBRANCE
073 01 SOBRANCE   
Tel.: 056/6523330, 056/6522275-6

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD REVÚCA
NÁMESTIE SLOBODY 2
050 80 REVÚCA   
Tel.: 058/ 442 1274

LESY KOŠICE ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ LESNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA
JOVICKÁ 2
048 01 ROŽŇAVA   
Tel.: 058/7344151, 058/7322750-3, 058/ 7322 750-51

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE
MOYZESOVA 18
040 01 KOŠICE 1   
Tel.: 055/6226895, 055/6227184-9, 055/ 72 830 11

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD LIPTOVSKÝ HRÁDOK
J.MARTINKU 230
033 11 LIPTOVSKÝ HRÁDOK    044/5222596
Tel.: 044/5222751

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD NÁMESTOVO
029 12 NÁMESTOVO   
Tel.: 043/5522479, 043/5522880, 043/ 5522479

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD ČADCA
LESNÍCKA 1118
023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU   
Tel.: 041/4385195, 041/4385210-1, 041/ 430 85 11

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD POVAŽSKÁ BYSTRICA
017 22 POVAŽSKÁ BYSTRICA   
Tel.: 042/4326231, 042/4325926-7, 042/ 4378211

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD ŽILINA
NÁM.M.R.ŠTEFÁNIKA 1
011 45 ŽILINA   
Tel.: 041/5620435, 041/5620772-3, 041/ 555 7474

-----------------------------------------------------------------------------------------------


LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD LESNEJ TECHNIKY
974 01 BANSKÁ BYSTRICA   
Tel.: 048/4143731, 048/4193731

LESY SR ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD SEMENOLES
UL.PRI ŽELEZNICI 52
033 19 LIPTOVSKÝ HRÁDOK   
Tel.: 044/5224443, 044/5222571

LESOPOĽNOHOSPODÁRSKY MAJETOK ŠTÁTNY PODNIK ULIČ
ULIČ 96
067 67 ULIČ   
Tel.: 057/7694118

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR
ZÁMOCKA 7
901 18 MALACKY   
Tel.: 034/722306, 034/722301

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR ŠTÁTNY PODNIK
LESNÍCKA 23
962 63 PLIEŠOVCE   
Tel.: 045/5562331, 045/5562375

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR ODŠTEPNÝ ZÁVOD
BAŠTOVA 18
060 36 KEŽMAROK   

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
059 60 TATRANSKÁ LOMNICA   
Tel.: 052/4467951, 052/4467951

 

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVAZ